BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ                 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A „BMTE APP” ALKALMAZÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐLA Budafoki MTE Labdarúgó Kft. (székhely: 1222 Budapest, Promontor utca 89/A. adószám: 25804306243), a Promontor utcai stadion rendezvényeinek látogatói által használandó, mobileszközökre fejlesztett alkalmazás felhasználói részére.

 1. Fogalmak
 2. A Szerződés létrejötte
  1. A jogviszony létrejötte
  2. A regisztráció
  3. Egyéb adatok, a felhasználói profil
 3. Az Alkalmazás funkciói és használata
  1. Jegyvásárlás
  2. A Jegyek Alkalmazásban történő kezelése
  3. Belépés a rendezvényekre
  4. A stadion házirendje
 4. Az Alkalmazásra vonatkozó szerzői jogok
 5. Adatvédelem
 6. A Szolgáltató felelősségének korlátozása
 7. Vegyes rendelkezések
1.    Fogalmak

Alkalmazás: a Budafoki MTE Labdarúgó Kft. vagy BMTE rendezvényeinek látogatói által használandó, mobileszközökre fejlesztett, a jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyát képező „BMTE App” alkalmazás;

Promontor utcai stadion, vagy Stadion: Jelenti a Promontor utcai stadiont, mely természetben a Budapest, XXII. Kerület Promontor u 89./A Szám alatt található;

Felhasználó: az Alkalmazást a mobil eszközére letöltő, és azon keresztül a Szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy;

Jegy: a Stadion rendezvényeire szóló, a Felhasználó által vásárolt vagy a rendelkezésére bocsátott belépőjegy;

Szerződés: a jelen Általános Szerződési Feltételek, mely az Alkalmazás letöltésével a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre;

Szolgáltatás: az Alkalmazáson keresztül nyújtott minden és bármely szolgáltatás;

Szolgáltató: a Promontor utcai stadion mindenkori üzemeltetője, jelenleg a Budafoki MTE Labdarúgó Kft. (székhely: 1222 Budapest, Promontor utca 89/A. adószám: 25804306243);

Vásárolható Szolgáltatás: a Szolgáltató vagy partnerei által nyújtott, a Felhasználó által az Alkalmazáson keresztül megvásárolható és igénybe vehető Szolgáltatások.2.    A Szerződés Létrejötte

1.     A Jogviszony Létrejötte

Az Alkalmazás mobil eszközre történő letöltésével, és az ahhoz kapcsolódó regisztrációval a Felhasználó szerződéses jogviszonyba lép a Szolgáltatóval. 

2.     A Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a Szolgáltató számára az ún. elsődleges e-mail címét, és a legalább hat karakterből álló jelszavát. 

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre egy ellenőrző e-mailt küld, amelyre adott visszaigazoló válaszával a Felhasználó igazolja, hogy valóban Ő fér hozzá a megadott e-mail címhez.

A regisztráció csak úgy végezhető el, ha a Felhasználó annak alkalmával a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

A Felhasználó az Alkalmazás használatakor az elsődleges e-mail címével tud az Alkalmazásba belépni és a Szolgáltatásokat igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó az Alkalmazásba nem az elsődleges e-mail címével próbál meg bejelentkezni, akkor a Szolgáltató egy tájékoztató hibaüzenetben felhívja a figyelmét, hogy az elsődleges e-mail címével lépjen be, amelyre nézve ún. súgást ad (az elsődleges e-mail cím egy részének láthatóvá tételével). 
Amennyiben a mobil eszköz alkalmas biometrikus azonosításra (pl. ujjlenyomat-olvasás), akkor ez bekapcsolható. Bekapcsolt esetben az adott biometrikus azonosítással is be lehet lépni.

A Felhasználó a regisztrációkor megadott jelszavát bármikor módosíthatja. Ha a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor kérésére a Szolgáltató az elsődleges e-mail címére küld egy üzenetet, amelynek a segítségével új jelszót állíthat be magának.

3.     Egyéb Adatok, A Felhasználói Profil

A Felhasználó a regisztrációt követően, illetve az Alkalmazás beállításain keresztül a későbbiekben bármikor további, ún. másodlagos e-mail címeket is megadhat a Szolgáltató részére. Amennyiben a Felhasználó a Jegyvásárlásai során nem, vagy nem csak az Alkalmazás regisztrációjához használt (elsődleges) e-mail címét használja, az ilyen e-mail címe(ke)n keresztül vásárolt Jegyeket kizárólag akkor tudja az Alkalmazáson belül kezelni, amennyiben ez(eke)t az e-mail címe(ke)t másodlagos e-mail címként a regisztráció során, vagy a későbbiekben a Szolgáltató számára megadta.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott másodlagos e-mail cím(ek)re ellenőrző e-mailt küld, amelyre adott visszaigazoló válaszával a Felhasználó igazolja, hogy valóban Ő fér hozzá a megadott e-mail cím(ek)hez.

A Felhasználó a regisztráció után további adatokkal egészítheti ki profilját (fénykép, születési idő, nem, mobil telefonszám), valamint a Felhasználói fiókjához csatolhatja a facebook profilját. A jelen pontban említett adatok megadása a regisztrációhoz, illetve az Alkalmazás használatához nem kötelező.

A Szolgáltató által küldött e-mail üzenetekben található linkek akkor működnek megfelelően, ha a Felhasználó a mobil eszközéről nyitotta meg a levelet, ellenkező esetben egy tájékoztató üzenetet kap.3.    Az Alkalmazás Funkciói És Használata

1.     Jegyvásárlás

A BMTE rendezvényeire történő belépésre jogosító Jegyek értékesítésére a Budafoki MTE Labdarúgó Kft.-vel szerződött jegyértékesítők jogosultak.

Elektronikus vásárlás útján történő jegyvásárlást követően, amennyiben a Jegy vásárlója már rendelkezik valamely mobil eszközén az Alkalmazással, úgy a Szolgáltató – a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címnek a vásárlás során használt e-mail címmel történő egyezősége esetén – a Jegyet az Alkalmazásba feltölti, és értesíti a Felhasználót arról, hogy Jegye érkezett. 
A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az Alkalmazás a Jegy feltöltésére, illetve a Jeggyel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére, illetve műveletek végzésére szolgál. A Jegyre vonatkozó adásvételi jogviszony a jegyértékesítő, mint eladó és a Felhasználó, mint vevő között jön létre. Azzal az eseménnyel kapcsolatos bármely panaszt, amelyre a Jegy szól, a rendezvény mindenkori szervezőjéhez kell bejelenteni.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Jegyvásárlással kapcsolatos részletes információk a jegyértékesítő honlapján tekinthetők meg.

2.     A Jegyek Alkalmazásban Történő Kezelése

A Felhasználók az Alkalmazáson keresztül tudják kezelni a Jegyeiket, a Vásárolt Szolgáltatásaikat, és az felhasználói fiókhoz adott adataikat.

Az Alkalmazásba történő belépést követően a Felhasználó meg tudja nézni az általa vásárolt vagy a rendelkezésére bocsátott Jegyek adatait.

Az Alkalmazásba a Jegy úgy érkezik, hogy a jegyértékesítő azt beküldi az BMTE központi kiszolgáló (szerver) alkalmazásába úgy, hogy a Jegyhez hozzákapcsolja a Jegy megvásárlója e-mail címének általa SHA 256 algoritmussal képzett úgynevezett HASH lenyomatát. Ebből a lenyomatból nem állítható elő az eredeti e-mail cím, így a központba beérkezett Jegyek közül csak azok párosíthatók, ahol a Felhasználó letöltötte az Alkalmazást, regisztrált, és megadta azt az e-mail címét, amelyet a jegyértékesítőnek már korábban megadott (erre a címre érkezik a Jegy nyomtatható formátuma is). A számára megadott e-mail címekről a Szolgáltató is elkészíti a HASH lenyomatot ugyanazzal az algoritmussal, és a lenyomatok összevetésével állapítja meg a Jegy jogos tulajdonosának, Felhasználójának azonosságát, és így párosítja hozzá a Felhasználó által vásárolt Jegyet vagy Jegyeket. Ennek értelmében a jegyértékesítő nem adja át vásárlóinak személyes adatait a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a Felhasználótól bekért e-mail címeket kizárólag a Felhasználó azonosítására, és a Jegyek Felhasználók alkalmazásaiba való eljuttatására és tovább küldésére használja fel.

Ha a Felhasználónak az Alkalmazásba érkezett Jegye, akkor annak aktiválását követően a továbbiakban kizárólag az Alkalmazásban tárolt Jegye lesz az érvényes. Ez azt is jelenti, hogy a Jegy akkor tekinthető elektronikusan érvényesítettnek, ha a Felhasználó aktiválta az adott Jegyet a mobil eszközén. A Jegy aktiválásáig a jegyértékesítő által küldött e-mailben szereplő, vagy abból nyomtatott jegy az érvényes.

A Jegy aktiválásával a jegyértékesítő által e-mailben átküldött és ott megjelenített, és/vagy abból kinyomtatott jegy érvénytelenné válik. 

Amennyiben a Felhasználó több mobil eszközre is letölti a Jegyet, ez esetben az utoljára letöltött példány az érvényes.

A Jegyeket az Alkalmazás a mobil eszköz offline állapotában is tárolja.

A Felhasználó – a tárgybeli rendezvényre történő belépésig – jogosult a Jegyet az Alkalmazásban deaktiválni. Ebben az esetben a jegyértékesítő által e-mailben átküldött, ott megjelenített, és/vagy abból kinyomtatott Jegy lesz csak érvényes.

3.     Belépés A Rendezvényekre

A Felhasználó jogosult a BMTE wifi-hálózatának használatára. Az a mobil eszköz, amelyre az Alkalmazás letöltésre került, és abban a Felhasználói regisztráció is megtörtént, a BMTE wifi-hálózatának érzékelési körében automatikusan felcsatlakozik a BMTE wifi-hálózatára.

A tárgy béli rendezvény napján, délelőtti rendezvény esetén a rendezvény kezdete előtt egy órával, délutáni rendezvény esetén pedig a rendezvény kezdete előtt négy órával a Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül figyelmezteti a Felhasználót a közelgő rendezvényről annak érdekében, hogy a látogatásról ne feledkezzen meg.

Az adott rendezvényre történő beléptetési időszakot megelőzően, illetve a Stadion hatókörén kívül a Jegyet csak egy fél QR kód jeleníti meg, amely nem alkalmas a belépésre. A Jegy kizárólag a Stadion hatókörében, a rendezvény beléptetési idejének megkezdését követően válik alkalmassá a belépésre, ekkor lesz teljes a Jegyet megtestesítő, a mobil eszközön megjelenő QR kód, illetve NFC jelsorozat. Android operációs rendszerrel (5.0 és magasabb verziószámú) és NFC képességgel rendelkező mobil eszközök esetén NFC kommunikációval is prezentálható a Jegy. Ilyen esetben a mobil eszközt a beléptető kapun feltüntetett NFC piktogramhoz kell érinteni. 
A Jegy érvényesítéséhez a mobil eszköznek kell rendelkeznie Bluetooth kommunikációs képességgel, és annak bekapcsolt állapotban kell lennie. Erre az Alkalmazás figyelmezteti a Felhasználót amikor az alkalmazásban a Jegyeihez lép. 
Az Stadion közvetlen környezetében a mobil eszköz érzékeli a Bluetooth Low Energy eszközök által sugárzott, folyamatosan változó speciális információkat, amikkel kiegészíti a mobil eszközben lévő Jegy információkat, így érvényesítve azt. 
A Felhasználó csak az adott rendezvényre szóló Jegyét tudja érvényesíteni.

Amennyiben a Felhasználó a rendezvényre az érvényes Jegyével belépett, a Szolgáltató „belépett” állapotba teszi a Jegyet, és az további belépésre nem használható, de az Stadionon belüli mozgás esetén további ellenőrzésekhez szükséges lehet.

4.     A Stadion Házirendje

A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyúttal elfogadja a Promontor utcai stadion házirendjére vonatkozó szabályokat. A házirend részletes szabályai a http://www.budafokimte.hu/hu/palyarendszabalyok linken megtekinthetők.4.    Az Alkalmazásra Vonatkozó Szerzői Jogok

Az Alkalmazásra, mint számítógépi programalkotásban megnyilvánuló szerzői műre vonatkozó valamennyi személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával feljogosítja a Felhasználót az Alkalmazás használatára. 

A Felhasználó a használatra kizárólag abban a mértékben jogosult, amely minimálisan elegendő a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez. 
A Felhasználó nem jogosult az Alkalmazásban átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni, kódjait visszafejteni.

Jogtalan programhasználat esetén a Szolgáltatónak kártérítési igénye keletkezik, és jogosulttá válik a szerzői jogról szóló 1999. évi CLXXVI. törvényben meghatározott polgári jogi, valamint a büntetőjogi következmények érvényesítése iránt a megfelelő eljárások megindítására.5.    Adatvédelem

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére a regisztráció során vagy a felhasználói fiók kezelése során bármikor (az adatkezelés jogalapja) átadásra kerülő adatai a Szolgáltatás nyújtása érdekében felhasználásra kerüljenek. 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató a Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, továbbá bármely, a Szolgáltatónál kezdeményezett, jelen Szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által megadásra kerülő adatok és a Szolgáltató rendszereiben szereplő adatok egyezőségét vizsgálja.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban információt kérni, illetve adatai hiányossága vagy helytelensége esetén jogosult kérni azok helyesbítését.

A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy megismerte a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatát (amely időről időre változik), és amelynek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.6.    A Szolgáltató Felelősségének Korlátozása

A Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy az Alkalmazáson, mint szerzői művön nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői/vagyoni felhasználási joga, amely annak használatát korlátozná vagy akadályozná. 

A Szolgáltató nem felelős az olyan eseményekért, körülményekért, károkért és egyéb következményekért, amelyek oka: 

o   vis maior,

o   a Felhasználó hibája, 

o   a Felhasználó mobil eszközének meghibásodása vagy az Alkalmazás kezelésére történő alkalmatlansága, 

o   a Felhasználó mobil eszközén lévő operációs rendszer, illetőleg a Felhasználó által igénybe vett kommunikációs kapcsolat hibája

o   az Alkalmazás rendeltetésellenes vagy egyébként a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző használata

o   az Alkalmazás által bizonyíthatóan kiküldött automatikus (tájékoztató célú) rendszerlevelek Felhasználó levelezőrendszerébe történő meg nem érkezése.

A Szolgáltató a fentieken felül az Alkalmazás pontosságáért, megbízhatóságáért, működéséért, teljességéért, adott célra vagy elvárásoknak való megfelelőségéért, alkalmasságáért és az ezek hiányából, az Alkalmazás használatából felmerülő és azokból eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért egyéb szavatosságot vagy más kötelezettséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy áramkimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a felek a Ptk. 6:152. §-ben foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy a – szándékosan, továbbá az emberi életben, testi épségben, egészségben okozott károk kivételével - Szolgáltató az Alkalmazás használata kapcsán a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb az eseménnyel érintett Jegy vételáráig erejéig felel. A Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra, valamint harmadik fél által szolgáltatott szoftverek használatával összefüggésben keletkező károkra nem terjed ki.7.    Vegyes Rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó között fennálló Szerződés határozatlan időre szól. A Szerződést a Felhasználó bármikor megszüntetheti azáltal, hogy véglegesen törli a mobileszközére telepített Alkalmazást, és törli a felhasználói fiókját.

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát egyoldalúan módosítani akként, hogy a weblapján közzéteszi az új, megváltozott szerződési feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad. 

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra Magyarország hatályos jogszabályai vonatkoznak, és esetleges jogvitáikban a magyar Polgári Perrendtartásban meghatározott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi CLXXVI. törvény előírásai az irányadóak.
Budapest, 2020. 10. 28.